Muzeum Kutná Hora

Rezervace

Rezervace

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat Submit Senden послать

 Máte-li zájem o speciální prohlídku mimo běžnou provozní dobu muzea, kontaktujte nás, prosím zde:

info@muzeumkutnahora.info

*Potřebujeme Vám odeslat potvrzovací email a v případě nutnosti Vás telefonicky kontaktovat. Z tohoto důvodu uložíme Vaše jméno, telefon a emailovou adresu na náš server. Pro jiné účely se Vaše ůdaje nikdy nepoužijí. Pokud s tím nesouhlasíte, spojte se s námi telefonicky nebo nám napište na náš e-mail a prohlídku domluvíme osobně.
*We need to send you a confirmation email and contact you if necessary. For this reason, we will store your name, phone and email address on our server. Your data will never be used for other purposes. If you do not agree with it, please contact us by phone or write to our e-mail and we will arrange the tour in person.
*Wir müssen Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail senden und Sie bei Bedarf kontaktieren. Aus diesem Grund speichern wir Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unserem Server. Für andere Zwecke werden Ihre Daten niemals verwendet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder schreiben Sie uns an unsere E-Mail und wir werden die Tour persönlich arrangieren.
*Нам нужно отправить вам подтверждение по электронной почте и связаться с вами, если это необходимо. По этой причине мы будем хранить ваше имя, телефон и адрес электронной почты на нашем сервере. Для других целей ваши данные никогда не будут использованы. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или напишите нам на нашу электронную почту, и мы организуем тур лично.