Muzeum Kutná Hora

Projekt Knihtiskárna

reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010520

Období realizace projektu: 1.1.2019 – 30.6.2020

Cílem projektu je vznik nového integračního sociálního podniku, zaměřeného na provoz nové muzejní expozice v Kutné Hoře o vynálezu a vývoji knihtiskuSociální podnik vytvoří tři nová pracovní pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením nebo zdravotně znevýhodněné, pro osoby pečující o osobu závislou na péči a pro osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů OP Zaměstnanost.